bộ chuyển đổi china

Video convetor Bton 1V-1DF T/RS

Hãng sản xuất BTON Đặc điểm – 1 kênh Video và 1 kênh Data. – Ngõ vào và ngõ ra

Video convetor Bton 4V-1DF -T/RS

Hãng sản xuất BTON Đặc điểm – Khoảng cách truyền lên đến 20 km. – 4 kênh Video và 1