camera mạng 3xlogic

Camera IP 3xlogic VSX-640MP-MVD28

Hãng sản xuất 3XLOGIC Kiểu Trong hoặc ngoài nhà có dây Loại Dome Camera Cảm biến hình ảnh 1/4-inch Progressive

Camera IP 3xlogic VSX-2MP-D2-RF

Hãng sản xuất 3XLOGIC Kiểu Trong hoặc ngoài nhà có dây Loại Dome Camera Cảm biến hình ảnh 1/3-inch Progressive

Camera IP 3xlogic VSX-5MP-D2-360

Hãng sản xuất 3XLOGIC Kiểu Trong hoặc ngoài nhà có dây Loại Dome Camera Cảm biến hình ảnh 1/3-inch CMOS

Camera IP 3xlogic VSX-2MP-FE

Hãng sản xuất 3XLOGIC Kiểu Trong hoặc ngoài nhà có dây Loại Box Camera Cảm biến hình ảnh 1/3-inch Progressive