camera Trung Quốc

Camera IP Abeloe AL-968

Hãng sản xuất ABELOE Kiểu Trong hoặc ngoài nhà có dây Loại Array Camera Cảm biến hình ảnh 1/2.5-inch CMOS

Camera IP Abeloe AL-114MP2

Hãng sản xuất ABELOE Kiểu Trong hoặc ngoài nhà có dây Loại Vandalproof IR Dome Camera Cảm biến hình ảnh

Camera IP Abeloe AL-111MP2

Hãng sản xuất ABELOE Kiểu Trong hoặc ngoài nhà có dây Loại Waterproof Camera Cảm biến hình ảnh 1/3-inch CMOS

Camera IP Abeloe AL-9830BMP2

Hãng sản xuất ABELOE Kiểu Trong hoặc ngoài nhà có dây Loại Network camera Cảm biến hình ảnh 1/3-inch CMOS

Camera IP Abeloe AL-115MP2

Hãng sản xuất ABELOE Kiểu Trong hoặc ngoài nhà có dây Loại Outdoor camera Cảm biến hình ảnh 1/2.5-inch CMOS

Camera IP Abeloe AL-RT201-720P

Hãng sản xuất ABELOE Kiểu Trong hoặc ngoài nhà không dây Loại PTZ Camera Cảm biến hình ảnh 1/4-inch CMOS

Camera IP Abeloe AL-H202

Hãng sản xuất ABELOE Kiểu Trong hoặc ngoài nhà không dây Loại PTZ Camera Cảm biến hình ảnh 1/4-inch Color

Camera IP Accumtek AC-CDD72 Y210

Hãng sản xuất ACCUMTEK Kiểu Trong hoặc ngoài nhà có dây Loại Bullet Camera Cảm biến hình ảnh 2.1 Megapixel

Camera IP Accumtek AC-CDD72 Y210

Hãng sản xuất ACCUMTEK Kiểu Trong hoặc ngoài nhà có dây Loại Bullet Camera Cảm biến hình ảnh 2.1 Megapixel

Camera IP Accumtek AC-VPD72 Y210

Hãng sản xuất ACCUMTEK Kiểu Trong hoặc ngoài nhà có dây Loại Bullet Camera Cảm biến hình ảnh 2.1 Megapixel