Converter Taiwan

Bộ chuyển đổi – Converter Avtech AVX912ZT

Hãng sản xuất AVTECH Đặc điểm 3C2V, 112 braids (Lên đến 300m) 5C2V,128 braids (Lên đến 400m) Tốc độ truyền