Khách du lịch

Lắp camera an ninh để dẹp nạn trộm hoa, kiểng ở “làng hoa” Sa Đéc

Ông Nguyễn Văn Hai – một hộ trồng hoa lâu năm ở làng hoa Sa Nhiên, phường Tân Qui Đông