tận dụng smartphone cũ

Mẹo tận dụng smartphone cũ làm camera an ninh tại nhà

Bạn có smartphone cũ không còn sử dụng nhưng cũng không bán vì giá bán chẳng còn được bao nhiêu?