tin tức camera

Lắp camera an ninh để dẹp nạn trộm hoa, kiểng ở “làng hoa” Sa Đéc

Ông Nguyễn Văn Hai – một hộ trồng hoa lâu năm ở làng hoa Sa Nhiên, phường Tân Qui Đông

Bắt nóng tên cướp giật nhờ camera an ninh

Bà Vân tri hô và chị Lan nhanh chóng đuổi theo một đoạn thì bị mất dấu nên liền báo